Biuletyn Informacji Publicznej

2021

2021

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 195/2021 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2022 roku.
5.88 MB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 1/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
4.78 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje
1.17 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 22 stycznia 2021w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
1.94 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE nr 12/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 27.01.2021 roku w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert
266.46 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 15/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 28.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert
612.25 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert z dnia 22 stycznia 2021 roku na realizację zadań publicznych
8.08 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 28/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
456.67 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 41/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 10.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
646.34 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 82/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 10.06.2021r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert z dnia 26 kwietnia 2021 roku na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
836.9 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3.46 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
3.43 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE nr 74/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
5.25 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE Nr 85/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 21.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
458.23 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 87/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 27 maja 2021 roku na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
468.31 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
3.07 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 07.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
534.1 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 116/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 26.07.2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pt.:"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
1.56 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
541.25 KB Pobierz
pdf Zarządzenia nr 196/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia,w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
4.25 MB Pobierz