Biuletyn Informacji Publicznej

2022

2022

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 268/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 06 grudnia 2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
1.13 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 245/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
4.47 MB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 117/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 14 czerwca 2022 r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
806.81 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 110/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert z dnia 21 kwietnia 2022 roku na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
885.71 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 98/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 16 maja 2022 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2.03 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 87/2022 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu miasta w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
7.91 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
1003.26 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert z dnia 26 stycznia 2022 roku na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1.1 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 268/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 06 grudnia 2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
1.13 MB Pobierz
pdf Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
483.05 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
355.48 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
387.68 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3.63 MB Pobierz
PDF Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
7.37 MB Pobierz