Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalny biznes i róże

Lokalny biznes i róże

Praliny różane oferowane przez Cukiernie Wasiakowie

Cieszy nas niezmiernie, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega potencjał jaki niesie ze sobą wizja „Kutna – Miasta Róż”. Z roku na rok przybywa inicjatyw implementujących różane motywy w działalności komercyjnej, zarówno od strony produktowej jak i wizerunkowej. Można więc skosztować w Kutnie różanych lodów, pralin, ciasteczek (Cukiernia Wasiakowie), lemoniady (Bistro Różane), herbaty (Cukrovnia) czy nawet różanej pizzy (Pizzeria na Widelcu). Mamy Galerię Różaną, Różane Centrum Medyczne, Pralnię pod Różą, Rose Cafe, Taxi Róża czy też Osiedle Dzika Róża.

Przykład tortu z motywem różanym
Produkty różane - przykłady na zdjęciach