Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe konsultacje

Pozostałe konsultacje

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kutno

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie: