Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Kutno swą współpracę z ROTWŁ rozpoczęło jesienią 2003 r.

Pierwszym jej owocem było uczestnictwo w Targach Turystycznych "Na Styku Kultur" w Łodzi w marcu 2004 r. Motywem przewodnim stoiska był baseball, jako element wyróżniający Kutno nie tylko w Polsce, jak i w całej Europie.

Kolejnym krokiem było przedstawienie Miasta jako Europejskiego Centrum Baseballowego podczas Prezentacji Atrakcji Województwa Łódzkiego, zorganizowanej przez ROTWŁ wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną w maju 2004 r. Prezentacja zgromadziła blisko 100 przedstawicieli mediów polskich i zagranicznych, zajmujących się turystyką. Następstwem tego pokazu był "Study-tour" po województwie łódzkim, zorganizowany w czerwcu 2004 r. dla dziennikarzy polskich i zagranicznych akredytowanych w Polsce. Wśród odwiedzanych miejsc znalazł się kompleks boisk baseballowych w Kutnie oraz Muzemu Zamek w Oporowie.

W kwietniu 2003 r. ROTWŁ zaprosiła Kutno do wstąpienia w struktury organizacji. Kilka miesięcy później, tj. w październiku 2004 r. Kutno wraz z Europejskim Centrum Szkolenia Małej Ligii Baseballowej, Polskim Związkiem Baseballu i Softballu, Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym promowało baseball jako kutnowski produkt turystyczny podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Spale. W lutym 2005 r. staliśmy się członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, a w marcu Kutno uczestniczyło po raz kolejny w Targach Turystycznych "Na Styku Kultur", gdzie motywem przewodnim stoiska były róże. W marcu 2006 r. Kutno uczestniczyło w XII Międzynarodowych Targach Regionów Turystycznych "Na Styku Kultur" w Łodzi. Motywem przewodnim naszego stoiska był baseball . Do zwiedzenia kutnowskiej ekspozycji zachęcały softballistki - zawodniczki MSZS Kutno. Wszyscy zainteresowani Kutnem otrzymali komplet informacji o atrakcjach miasta, bazie noclegowej, restauracjach, a przede wszystkim o historii i dniu dzisiejszym kutnowskiego baseballu.

Dzięki dotychczasowej współpracy z ROTWŁ Święto Róży zostało wpisane do Planu Działania Organizacji na rok 2005 jako jedna z 5 najważniejszych imprez promujących nasze województwo. W maju 2006 r. w ramach działań na rzecz rozwoju turystyki wykonano dokumentację oraz oznakowanie szlaku turystycznego „W Centrum Polski” przebiegającego przez Miasto Kutno. Z kolei w 2007 r. Kutno po raz pierwszy zaistniało na 17. Krakowskim Salonie Turystycznym, gdzie prezentowało tradycyjnie już nasz oryginalny wyróżnik - baseball. Rok 2007 to nie tylko udział w targach ale także początek europejskiego programu "Turystyka - wspólna sprawa", w który aktywnie włączyło się Kutno. „Turystyka - wspólna sprawa" to pierwszy w Polsce duży projekt w zakresie szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Jego celem było podniesienie konkurencyjności branży turystycznej w wybranych regionach kraju poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

W latach od 2008 do 2010 roku Miasto Kutno obecne było na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego podczas Tour Salon Międzynarodowych Targów Turystycznych odbywających się w październiku w Poznaniu. Odwiedzający stoisko byli informowani o najważniejszych imprezach oraz obiektach kulturalnych, turystycznych i sakralnych naszego miasta. Poza materiałami promocyjnymi miasta przekazywane były także oferty branży hotelarsko - gastronomicznej prężnie działającej w Kutnie.

Informacje nt. Kutna i turystyki w regionie łódzkim znajdują się na stronach:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego https://lodzkie.travel/
Portal Turystyczny Ziemia Łódzka https://lodzkie.travel/
Polska Organizacja Turystyczna https://www.pot.gov.pl/pl