Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski, zarządzenia, regulaminy

Wnioski, zarządzenia, regulaminy

Szczegółowe informacje, dotyczące Programu uzyskać można w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutna – pokój 238, tel. 24 253-12-52.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
docx Wniosek w formacie docx
15.67 KB Pobierz
pdf Wniosek w formacie pdf
291.7 KB Pobierz

Wizualizacja Kutnowskiej Karty Duża Rodzina 3+

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 53/2014 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: "Przyjęcia logo Programu "Kutnowska karta
285.89 KB Pobierz
pdf Regulamin wydawania i korzystania z Karty "Duża Rodzina 3+"
839.37 KB Pobierz
pdf Wzór Karty "Duża Rodzina 3+"
137.68 KB Pobierz
doc Wniosek o przystąpienie firmy/przedsiębiorcy do Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”
25.5 KB Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UrządMiasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18;

2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Piotr Ryś, e-mail p [dot] rysatum [dot] kutno [dot] pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+“ na podstawie Uchwały Nr XLVII/446/14 Rady Miasta  Kutno z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2014 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przyjęcia logo Programu "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+", ustalenia regulaminu wydawania i korzystania z karty "Duża rodzina 3+" oraz określenia jej wzoru(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. , poz. 1822);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+“ oraz wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych ;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem związanym z realizacją Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+“. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych jest nierozpatrzenie wniosku;

10) Pani/Pana dane będą/nie będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.