Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium Rady Seniorów

Kalendarium Rady Seniorów

Kalendarium prac Rady Seniorów:

 • 10.06.2021r.- pierwsze posiedzenie Rady Seniorów. Posiedzenie prowadził Michał Sinior, jako najstarszy wiekiem. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Krzysztofa Wacława Dębskiego na Przewodniczącego, Stanisława Kołodziejczaka na Zastępcę Przewodniczącego i Jolanty Gajdy na Sekretarza. W posiedzeniu wzięli udział Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński, Zastępca Prezydenta Zbigniew Wdowiak, Zastępca Prezydenta Jacek Boczkaja, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Michał Kacprzak i pracownicy Wydziału.
   
 • 27.08.2021 r. - drugie posiedzenie Rady Seniorów prowadził Przewodniczący Krzysztof Dębski. Rada podjęła dyskusję na temat projektu programu Kutnowskich Dni Seniora, który został przedstawiony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Zbigniewa Wdowiaka. Po zgłoszeniu swoich propozycji Rada podjęła pozytywną opinię.
   
 • 13.09 – 30.09.2021 r. – członkowie Rady Seniorów aktywnie uczestniczyli w imprezach i spotkaniach organizowanych w ramach Kutnowskich Dni Seniora. Bezpośrednie kontakty i rozmowy z seniorami były pomocne w określeniu oczekiwań i potrzeb związanych  z kolejną edycją Dni Seniora.
   
 • 17.09.2021 r.- Przewodniczący Krzysztof Wacław Dębski uczestniczył w uroczystościach 25 rocznicy powstania Kutnowskiego Hospicjum. Przewodniczący złożył okolicznościowy list i podziękował zarządowi, pracownikom i wolontariuszom za  pracę na rzecz chorych osób wymagających stałej opieki.
   
 • 22.10.2021 r.- trzecie posiedzenie Rady Seniorów, na którym Rada zapoznała się z projektem „Programu Pomocy Złota Rączka dla Seniora”. Rada po dyskusji podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą Program i zaproponowała wprowadzenie zmiany, która obniży wiek do 60+ dla seniorów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu  niepełnosprawności.   W takim przypadku seniorzy mogą otrzymywać pomoc niezależnie od osiąganego dochodu. Ponadto Rada zaproponowała, by po 6 miesiącach funkcjonowania Programu dokonać analizy osiągniętych efektów.  Rada podsumowała także Kutnowskie Dni Seniora 2021 i przekazała swoje uwagi i propozycje na 2022 rok. Rada Seniorów przyjęła również plan pracy na lata 2021/2022.
   
 • 11.11.2021 r. - delegacja w składzie: Przewodniczący Krzysztof Wacław Dębski, Z-ca Przewodniczącego Stanisław Kołodziejczak i Sekretarz Jolanta Gajda wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. Delegacja złożyła wiązankę okolicznościową pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydium Rady było współorganizatorem Marszu Niepodległości ulicami Kutna.
   
 • 21.03.2022 r. - delegacja Rady Seniorów Miasta Kutna w składzie: Przewodniczący Krzysztof Wacław Dębski oraz Z-ca Przewodniczącego Stanisław Kołodziejczak, wzięła udział w obchodach upamiętniających 80 rocznicę zagłady kutnowskich Żydów oraz złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniająca Zagładę. Relacja video dostępna tutaj
 • 25.06.2022 r. - Przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Wacław Dębski wziął udział w obchodach 50-lecia Kutnowskiego Domu Kultury. Na ręce Dyrektora KDK Radosława Rojewskiego Przewodniczący przekazał podziękowania i gratulacje za wieloletnią pracę na rzecz kutnowskiej kultury.

K. W. Dębski w trakcie uroczystości jubileuszu KDK K. W. Dębski w trakcie uroczystości jubileuszu KDK

 • W uroczystościach 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, które 1 sierpnia 2022 roku odbyły się na cmentarzu w Kutnie uczestniczyła delegacja Rady Seniorów miasta Kutna w składzie przewodniczący Krzysztof W. Dębski i Michał Sinior członek Rady.

Zdjęcie z uroczystości

 • Rada Seniorów Miasta Kutna wzięła udział w Pokoleniowym Pikniku Integracyjnym, który odbył się w sobotę 24 września 2022 roku w Centrum Seniora w Kutnie. W Pikniku wzięli udział przedstawiciele kutnowskich organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów i przedstawiciele samorządu kutnowskiego. Spotkanie było dobrą okazją nie tylko do integracji i zabawy ale także do wymiany doświadczeń i planów dalszego wspierania kutnowskich seniorów. Piknik był zrealizowany w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów – Kutno 2022 i sfinansowany został z budżetu Miasta Kutna. Operatorem Programu było Centrum OPUS, a projekt do konkursu zgłosiło Stowarzyszenie Pokolenia w Kutnie.

Zdjęcia z wydarzenia Zdjęcia z wydarzeniaZdjęcia z wydarzenia Zdjęcia z wydarzeniaZdjęcia z wydarzenia