Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  22.10.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.
  Więcej informacji
 • Informacja o możliwości handlu kwiatami i zniczami w okresie Święta Zmarłych

  Data zamieszczenia postępowania
  29.09.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno informuje, że w okresie od 29 października 2021 roku do 02 listopada 2021 roku handel kwiatami i zniczami związany ze Świętem Zmarłych może odbywać się na niżej wymienionych terenach: 1)    przy cmentarzu parafialnym, na ulicy Cmentarnej: - wzdłuż ogrodzenia Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  10.09.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Poprzecznej.

  Data zamieszczenia postępowania
  25.08.2021
  Status
  Aktualne
  OGŁOSZENIE PREZYDENT  MIASTA  KUTNO  ogłasza    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie  przy ul. Poprzecznej. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 11:00,  w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Poprzecznej włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej

  Data zamieszczenia postępowania
  25.08.2021
  Status
  Aktualne
  Ogłoszenie PREZYDENT  MIASTA  KUTNO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej.   1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 11:00, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb 3-Sklęczki numerami: 19/5 i 20/5 o łącznej powierzchni 0,5234 ha.
  Więcej informacji
 • II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Narutowicza

  Data zamieszczenia postępowania
  09.07.2021
  Status
  Aktualne
  PREZYDENT MIASTA KUTNO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Narutowicza 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 roku o godzinie 1100, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 314. Pierwszy przetarg na oddanie nieruchomości w dzierżawę odbył się w dniu 07 czerwca br. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiącej własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Narutowicza, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m.
  Więcej informacji