Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  01.07.2022
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr LII/473/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat.

  Data zamieszczenia postępowania
  25.05.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 23.05.2022 r. do 13.06.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat. W wykazie ujęto n/w nieruchomości: –    ul. Bałtycka – działka nr 1865, 1861, 1863 i część działki 1878 o łącznej pow.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat.

  Data zamieszczenia postępowania
  25.05.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 23.05.2022 r. do 13.06.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat. W wykazie ujęto n/w nieruchomość przy ulicy Bałtyckiej – działki o nr 1864, 1862 oraz części działek nr 1859 i 1858 o łącznej pow.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Górnej.

  Data zamieszczenia postępowania
  12.04.2022
  Status
  Aktualne
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 1100, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Górnej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb 3-Sklęczki numerem działki 339 o powierzchni 2,2812 ha. Dla nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzona jest księga wieczysta nr LD1K/00058500/8. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Górnej.

  Data zamieszczenia postępowania
  12.04.2022
  Status
  Aktualne
  OGŁOSZENIE PREZYDENT  MIASTA  KUTNO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie  przy ul. Górnej.   1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 1100, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Górnej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb 3-Sklęczki numerem działki 339 o powierzchni 2,2812 ha.
  Więcej informacji
 • Ogłoszenie dot. sezonowych ogródków gastronomicznych

  Data zamieszczenia postępowania
  06.04.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno informuje, iż w roku 2022 istnieje możliwość uruchomienia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 sezonowych ogródków gastronomicznych, pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zabezpieczą bezpieczeństwo obsłudze i klientom. Miejsca zostały oznaczone na załączniku mapowym znajdującym się w wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych (plik do pobrania poniżej) w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno numerami od 1 do 5.
  Więcej informacji