Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Informacja dot. handlu kwiatami i zniczami podczas Święta Zmarłych

  Data zamieszczenia postępowania
  21.09.2023
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno informuje, że w okresie od 30 października 2023 roku do 2 listopada 2023 roku handel kwiatami i zniczami związany ze Świętem Zmarłych może odbywać się na niżej wymienionych terenach: 1)    przy cmentarzu parafialnym, na ulicy Cmentarnej: - wzdłuż ogrodzenia Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Wschodnia

  Data zamieszczenia postępowania
  01.09.2023
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  01.09.2023
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

  Data zamieszczenia postępowania
  06.07.2023
  Status
  Aktualne
  Informacja  o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Prezydent Miasta Kutno informuje, stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), iż w siedzibie Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni tj. od dnia 06.07.2023 r. do dnia 27.07.2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców W wykazie ujęto n/w nieruchomości: - ul. Reymonta – działka nr 1795 o pow.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  06.07.2023
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat. Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.
  Więcej informacji
 • Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10

  Data zamieszczenia postępowania
  06.07.2023
  Status
  Aktualne
  PREZYDENT  MIASTA  KUTNO ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10 1. Rokowania odbędą się w dniu 8 sierpnia 2023 roku o godzinie 1130 w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Miasta Kutno oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obręb 4–Kościuszków numerem działki 797/2 o powierzchni 0,0240 ha, położona w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej LD1K/00032853/9. 3.
  Więcej informacji