Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos"

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos"

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos"
ul. Woźniaków 56
99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 253 36 44, 24 355 38 30, 607 045 066
dyrektor: Alicja Wojciechowska