Biuletyn Informacji Publicznej

Dr Antoni Troczewski

Dr Antoni Troczewski

Dr Antoni Troczewski

Dr Antoni Troczewski - urodził się 1 czerwca 1861 roku w Łomży. Do Kutna przybył w 1891 roku. Początkowo pracował jako wolontariusz, jako lekarz nieetatowy, a następnie został dyrektorem szpitala św. Walentego. Dzięki reorganizacji podjętej przez dra Troczewskiego szpital stał się wkrótce jedną z najlepszych placówek w Królestwie Polskim. Szpital zyskał oddziały chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy i zakaźny. Dobudowano także pawilon z przeznaczeniem na dom starców.

Dr Troczewski był nie tylko doskonałym praktykiem, napisał także kilka prac naukowych, organizował w Kutnie zjazdy lekarskie oraz zgromadził doskonały zespół siedmiu lekarzy. Wśród pacjentów zyskał wielką popularność jako wspaniały człowiek oraz orędownik bezpłatnego lecznictwa szpitalnego. Dr Troczewski pracę dla ludzi uważał za życiowe posłannictwo. Po przybyciu do Kutna początkowo spotkał się z brakiem zrozumienia, ale potrafił pobudzić lokalną społeczność do działania. Z jego inicjatywy wybudowano Strażacki Dom Dochodowy przy ul. Teatralnej, powołano do życia pierwszą w Kutnie szkołę średnią – Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej (obecnie LO im. J. H. Dąbrowskiego). Dr Troczewski założył i przewodniczył m. in. Towarzystwu Dobroczynności, Towarzystwu Muzyczno-Dramatycznemu, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwu Krajoznawczemu, Spółdzielni „Kutnowianka”, Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Z jego inicjatywy założono „Tygodnik Kutnowski”, którego później był wieloletnim redaktorem i wydawcą.

W grudniu 1919 roku dr Troczewski otrzymał godność honorowego obywatela miasta Kutna. Zmarł 22 września 1928 roku.