Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje

Dotacje

2024

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 150/2024 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w II półroczu 2024 roku
2 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 51/2024 w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2024 roku
557.64 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 27/2024 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie określenia przedsiewzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2024 roku
3.06 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 2/2024 w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2024 roku
1.04 MB Pobierz

2023

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 275/2023 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2024 roku
4.96 MB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 210/2023 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2023 roku
400.46 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 193/2023 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie okreslenia przedsięwzięć służacych ralizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2023 roku
3.9 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 1/2023 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2023 roku.
966.19 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 250/2022 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2023 roku
5.05 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 202/2022 w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w II półroczu 2022 roku
610.75 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 186/2022 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w II półroczu 2022 roku
2.92 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 125/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w II półroczu 2022 roku.
3.56 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2022 roku
493.78 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2022 roku.
5.53 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie informacji o pomiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2022 roku.
1.07 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 212/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 07 grudnia 2021 roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
1.09 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie informacji o podmiotach wykonujących przedsięwzięcia sportowe, na które przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w II półroczu 2020 roku.
595.01 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 172/2023 w sprawie ogłoszenia określenia przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Miasta Kutno w 2023 roku
1.79 MB Pobierz