Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

PTTK Oddział w Kutnie

PTTK Oddział w Kutnie

PTTK Oddział w Kutnie

Oddział PTTK w Kutnie jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Działalność Oddziału rozciąga się na powiat kutnowski, a siedzibą władz Oddziału jest Miasto Kutno.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. PTTK zrzesza ponad 78000 członków, działających w 2800 kołach i klubach, które tworzą 340 oddziałów - terenowych jednostek posiadających osobowość prawną. Członków PTTK łączy pasja uprawiania turystyki, poznawcza ciekawość i chęć odkrywania piękna swojego kraju.

W kutnowskim oddziale PTTK można uprawiać właściwie każdą formę turystyki - pieszą nizinną i górską, kolarską, kajakową, żeglarską, konną, motorową, narciarską oraz podwodną. W ramach działalności komisji, klubów i oddziałów PTTK organizowane są tysiące rajdów, zlotów, spływów, rejsów i innych imprez turystyczno-krajoznawczych w których bierze udział w ciągu roku prawie milion osób.

Towarzystwo swoją działalność programową realizuje dzięki społecznej kadrze, którą stanowią instruktorzy krajoznawstwa, przodownicy turystyki, znakarze szlaków i przewodnicy. Wszyscy dysponują olbrzymią wiedzą krajoznawczą i chęcią podzielenia się nią z innymi. PTTK stworzyło oryginalny model turystyki aktywnej. Każda jej dyscyplina ma w strukturze Towarzystwa własną sieć Komisji Społecznych i Klubów, wykwalifikowaną kadrę i oryginalny system odznak. PTTK jest otwarte dla wszystkich, a w jego bogatym programie działań, każdy znajdzie interesującą go dziedzinę turystyki i pomoc w jej realizacji.

Źródło: www.kutno.pttk.pl