Biuletyn Informacji Publicznej

Dowód osobisty

Dowód osobisty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31).
 

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich UM Kutno
Plac Marszałka Piłsudskiego 18, pok. 205
tel. 24 253 12 15, 24 253 11 45

Uwaga!

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego należy zgłosić się z jedną aktualną fotografią i dotychczasowym dowodem osobistym (do wglądu).

Wnioski o wydanie dowodu osobistego drukowane są na miejscu, bez potrzeby ich ręcznego wypełniania.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w pokoju 205 w godzinach pracy urzędu.

Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego

 

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych i wprowadzeniem do warstwy elektronicznej drugiej cechy biometrycznej - odcisku palca - złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego od 27.07.2021 roku jest niemożliwe.

W przyszłości usługa zostanie wznowiona jedynie dla wniosków o wydanie dowodu osobistego dla dziecka do 12 roku życia.