Biuletyn Informacji Publicznej

IV kadencja

IV kadencja

Do 17 stycznia 2022 r. trwa nabór uzupełniający kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie. Aby zgłosić kandydata wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną tutaj: https://um.kutno.pl/dokumenty-do-pobrania-dla-ngo (Karta zgłoszeniowa wraz z Zarządzeniem nr 208/2021). Do karty zgłoszeniowej należy załączyć dokument, z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie do reprezentowania organizacji pozarządowej, zgłaszającej kandydata (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących). Organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów na członków Rady. Dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Miasta Kutno Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf ZARZADZENIE Nr 188/2021 PREZYDENTA MIASTA KUTNO w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie
2.28 MB Pobierz
pdf ZARZADZENIE Nr 208/2021 PREZYDENTA MIASTA KUTNO w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie
11.95 MB Pobierz