Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

gggg
Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się protokoły z konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbyły się 12 grudnia 2023 roku.  W załącznikach umieszczono również ostateczny projekt Programu współpracy na rok 2024.

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Protokół z konsultacji
676.4 KB Pobierz
pdf Projekt uchwały po konsultacjach
735.99 KB Pobierz

aaaa
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym Wojewody Łódzkiego odnośnie zapisów uchwały nr LXXVI/686/23 Rady Miasta Kutno z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konieczne było wprowadzenie zmiany w uchwalonym dokumencie. Omówienie wprowadzonych zmian i konsultacje w tym zakresie, odbędą się w trybie pilnym w dniu 12.12.2023 roku (wtorek). Celem spotkania będzie ponowna konsultacja zapisów projektu "Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z uwzględnieniem uwag Wojewody Łódzkiego.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miasta w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, w dniu 12 grudnia 2023 roku:
1) o godzinie 16:00 – spotkania branżowe w dużej sali konferencyjnej:
a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska,
b) z zakresu kultury i edukacji,
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej;
2) o godzinie 16:20 – spotkanie ogólne w dużej sali konferencyjnej.

Program spotkań:
1.    Omówienie wprowadzonych zmian w wyniku otrzymanego zawiadomienia oraz konsultacje zmienionych zapisów „Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, po zmianach dokonanych w świetle uwag Wojewody Łódzkiego (spotkania branżowe).
2.    Podsumowanie spotkań branżowych i konsultacja zmian w projekcie Programu współpracy (spotkanie ogólne).
4.    Zakończenie spotkania.

Proszę o zapoznanie się z załącznikami:

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVI/686/23 Rady Miasta Kutno z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik 1)
  2. Uchwała nr LXXVI/686/23 Rady Miasta Kutno z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 2)
  3. Zarządzenie Nr 282/2023w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVI/686/23 Rady Miasta Kutno z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 3)
  4. Zawiadomienie otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (załącznik nr 4).

Zapraszam Państwa na spotkanie.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 1_Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXXVI/686/23
313.24 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 2_Uchwała Nr LXXVI/686/23
437.7 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 3_Zarządzenie Prezydenta o przeprowadzeniu konsultacji
712.49 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 4_Zawiadomienie_Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
86.27 KB Pobierz

aaa
Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się protokoły z konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbyły się w dniu 17 października. W toku konsultacji, do proponowanego projektu dokumentu nie zgłoszono żadnych uwag. W załącznikach umieszczono również ostateczny projekt Programu współpracy na rok 2024.

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały po konsultacjach społecznych
570.07 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji branżowych - kultura i edukacja
727.08 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji branżowych - ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna
816.53 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji branżowych - sport, turystyka i ochrona środowiska
638.64 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji - spotkanie ogólne
689.62 KB Pobierz
grafika

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się 17 października 2023 r. w Urzędzie Miasta w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18:

1) o godzinie 16:00 – spotkania branżowe:

a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna,

b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314, I piętro

c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403, II piętro.

2) o godzinie 16:30 – spotkanie ogólne w dużej sali konferencyjnej.

Program konsultacji:
1.    Prezentacja, omówienie oraz konsultacje projektu „Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
2. prezentacja nowych wytycznych Wojewody Łódzkiego w zakresie tworzenia rocznych programów współpracy przez samorządy oraz wyjaśnienie jak wpłynęły one na projekt programu współpracy na rok 2024 (spotkania branżowe);
3.   spotkanie ogólne - podsumowanie spotkań branżowych; wyjaśnienie wprowadzonych zmian w projekcie Programu współpracy na rok następny; zebranie uwag.
4.   sprawy różne;
5.   zakończenie spotkania.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 1 - Projekt Programu współpracy na rok 2024
560.79 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy na rok 2024 wraz z komentarzem do wprowadzonych zmian
205.17 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 3 - Program współpracy na rok 2023_obowiązujący
1.8 MB Pobierz
pdf Załącznik nr 4 - Formularz uwag zgłaszanych podczas konsultacji
69.84 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 5 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy na rok 2024
596.97 KB Pobierz

grafika

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji społecznych
344.33 KB Pobierz

grafika

Organizacje pozarządowe
działające na terenie Miasta Kutna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego współpracujące z samorządem Miasta Kutno.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie i nadania statutu.

Konsultacje w formie wyrażenia pisemnej opinii rozpoczynają się w dniu  9 lutego i trwają do dnia 16 lutego br.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
a. za pomocą poczty elektronicznej konsultacjeatum [dot] kutno [dot] pl poprzez przesłanie pisemnej opinii,

b. za pomocą platformy https://kutno.wdialogu.pl/konsultacje  poprzez wypełnienie internetowego formularza.                                          

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu
313.14 KB Pobierz
pdf Projekt uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu
370.39 KB Pobierz

 

 

 

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy wyniki ponownych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Protokół i lista obecności - spotkanie ogólne
1.26 MB Pobierz
pdf Protokół i lista obecności - spotkanie z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska
1.28 MB Pobierz
pdf Protokół i lista obecności - spotkanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej
1.04 MB Pobierz
pdf Protokół i lista obecności - spotkanie z zakresu kultury i edukacji
948.56 KB Pobierz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym Wojewody Łódzkiego odnośnie zapisów uchwały Nr LIX/555/22 Rady Miasta z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konieczne jest dokonanie zmian w Programie współpracy na rok 2023.

Konsultacje odbędą się w trybie pilnym w dniu 13.12.2022 roku (wtorek). Celem spotkania będzie ponowna konsultacja zapisów projektu "Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z uwzględnieniem uwag Wojewody Łódzkiego.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miasta w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, w dniu 13 grudnia 2022 roku:
1) o godzinie 15.00 – spotkania branżowe:
a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna,
b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314,
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403;
2) o godzinie 15.20 – spotkanie ogólne w dużej sali konferencyjnej.

Program spotkań:
1.    Omówienie oraz konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, po zmianach dokonanych w świetle uwag Wojewody Łódzkiego (spotkania branżowe).
2.    Podsumowanie spotkań branżowych i konsultacja zmian w projekcie Programu współpracy oraz głosowanie nad przyjęciem projektu (spotkanie ogólne).
3.    Sprawy różne.
4.    Zakończenie spotkania.

Proszę o zapoznanie się z załącznikami:

1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik 1).

2. Zarządzenie Nr 249/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 2).

3. Informacja, które zapisy uchwały Nr LIX/555/22 Rady Miasta z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wymagały zmiany wraz z uzasadnieniem Wojewody Łódzkiego (załącznik 3).

Zapraszam Państwa na spotkanie.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 1_Projekt uchwały po zmianach_grudzień_2022_do konsultacji.pdf
5.2 MB Pobierz
pdf Załącznik nr 2_Zarządzenie Nr 249_2022.pdf
597.89 KB Pobierz
pdf Załącznik nr 3_Uwagi Wojewody Łódzkiego wraz z uzasadnieniem.pdf
90.29 KB Pobierz

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z protokołami z konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Konsultacje społeczne obyły się 18 października podczas spotkań branżowych z zakresu:

- edukacji i kultury,

- sportu, turystyki i ochrony środowiska,

- ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Konsultacje społeczne zakończono spotkaniem ogólnym z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami Miasta Kutno wszystkich ww. branż.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Protokół z konsultacji branżowych - edukacja i kultura
1.1 MB Pobierz
pdf Lista obecności (edukacja i kultura)
384.16 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji branżowych - ochrona, promocja zdrowia i pomoc społeczna
780.51 KB Pobierz
pdf Lista obecności (ochrona, promocja zdrowia i pomoc społęczna)
498.4 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji branżowych - sport, turystyka i ochrona środowiska
1.01 MB Pobierz
pdf Lista obecności (sport, turystyka i ochrona środowiska)
540.85 KB Pobierz
pdf Protokół ze spotkania ogólnego (wszytskie branże)
1.15 MB Pobierz
pdf Lista obecności (spotkanie ogólne)
1.33 MB Pobierz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki ponownych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Protokół - konsultacje branżowe - kultura fizyczna, turystyka, ochrona środowiska
422.94 KB Pobierz
pdf Protokół - konsultacje branżowe - kultura, edukacja
1.09 MB Pobierz
pdf Protokół - konsultacje branżowe - ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna
611.79 KB Pobierz
pdf Protokół - konsultacje ogólne
513.84 KB Pobierz
pdf lista obecności - konsultacje branżowe - kultura fizyczna, turystyka, ochrona środowiska
165.98 KB Pobierz
pdf lista obecności - konsultacje branżowe - kultura, edukacja
683.94 KB Pobierz
pdf lista obecności - konsultacje branżowe - ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna
430.04 KB Pobierz
pdf lista obecności - konsultacje ogólne
337.5 KB Pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024.

Konsultacje odbyły się w dniach od 11 do 25 października 2021 r. w celu poznania opinii mieszkańców na temat projektowanego „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024”.

Poniżej treść protokołu:

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji.pdf
414.91 KB Pobierz

Organizacje pozarządowe
                            działające na terenie
                            Miasta Kutno

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymanymi w dniu 25 października br. wytycznymi Wojewody Łódzkiego dla wszystkich Rad Gmin i Powiatów województwa, odnośnie zapisów w uchwalanych programach współpracy, koniecznym jest dokonanie zmian w skonsultowanym z Państwem projekcie Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym zapraszam Państwa na spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi
z samorządem Miasta Kutno, których celem będzie ponowna konsultacja zapisów projektu "Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Przeprowadzenie konsultacji jest niezbędne, aby możliwym było uchwalenie Programu współpracy i w konsekwencji ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w roku następnym.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miasta w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
w dniu 10 listopada 2021 roku:
1) o godzinie 15.00 – spotkania branżowe:
a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna,
b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314,
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403;
2) o godzinie 15.20 – spotkanie ogólne w dużej sali konferencyjnej.
    
Uwagi i propozycje do nowego projektu prosimy składać na załączonym formularzu zgłaszania uwag, do dnia 9 listopada 2021 r. do godz. 15.30, w Urzędzie Miasta Kutno - pok. 235, 410 lub 507, bądź mailowo na adres konsultacjeatum [dot] kutno [dot] pl. Zgłaszania  uwag mogą dokonać Państwo również podczas spotkań konsultacyjnych.

Program spotkań:
1.    Omówienie oraz konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, po zmianach dokonanych w świetle wytycznych Wojewody Łódzkiego (spotkania branżowe).
2.    Podsumowanie spotkań branżowych i konsultacja zmian w projekcie Programu współpracy oraz głosowanie nad przyjęciem projektu (spotkanie ogólne).
3.    Sprawy różne.
4.    Zakończenie spotkania.

Uprzejmie przypominam, że podczas spotkań obowiązuje reżim sanitarny.
 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf 2 Projekt Programu Współpracy 2022
2.89 MB Pobierz
odt Formularz uwag do 2 projektu programu 2022
14.76 KB Pobierz
pdf Zaproszenie na ponowne konsultacje programu współpracy 2022
308.7 KB Pobierz
pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji - 2 projekt programu współpracy 2022 rok
266.35 KB Pobierz
odt Zaproszenie na konsultacje 2
25.51 KB Pobierz

Zachęcamy do zapoznania się z protokołami konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Protokół- kultura fizyczna, turystyka, ochrona środowiska
579.92 KB Pobierz
pdf Protokół-kultura i edukacja
1.22 MB Pobierz
pdf Protokół- ochrona i promocja zdrowia. pomoc społeczna
738.5 KB Pobierz
pdf Protokół - konsultacje ogólne
608.96 KB Pobierz
pdf Lista obecności- kultura fizyczna, turystyka, ochrona środowiska
260.67 KB Pobierz
pdf Lista obecnośći- kultura, edukacja
627.29 KB Pobierz
pdf Lista obecności- ochrona i pormocja zdrowia, pomoc społeczna
221.45 KB Pobierz
pdf Lista obecności- konsultacje ogólne
533.66 KB Pobierz

 


Organizacje pozarządowe
działające na terenie
Miasta Kutno

Serdecznie zapraszam na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi
z samorządem Miasta Kutno.
Celem spotkań będzie konsultacja zapisów projektu "Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miasta w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, w dniu 19 października 2021 roku:
1) o godzinie 16.00 – spotkania branżowe:
a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna,
b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314,
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403;
2) o godzinie 16.45 – spotkanie ogólne w dużej sali konferencyjnej.

Uwagi i propozycje do projektu prosimy składać na załączonym formularzu zgłaszania uwag, do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15.30, w Urzędzie Miasta Kutno - pok. 235, 410 lub 507 bądź mailowo na adres konsultacjeatum [dot] kutno [dot] pl. Uwagi i propozycje zgłaszane mogą być również podczas spotkań konsultacyjnych.

Program spotkań:
1.    Informacja na temat bieżącej realizacji „Programu współpracy na rok 2021 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi...”
2.    Omówienie oraz konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
3.    Sprawy różne.
4.    Zakończenie spotkania.

Uprzejmie przypominam, że podczas spotkań obowiązuje reżim sanitarny.
 

Z poważaniem

Zbigniew Wdowiak

 Zastępca Prezydenta Miasta Kutna

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie na konsultacje
248.39 KB Pobierz
pdf Projekt Programu Współpracy na 2022 rok - do konsultacji
3.07 MB Pobierz
odt Formularz uwag do projektu Programu Współpracy na 2022 rok
14.76 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 167/2021 o konsultacjach
401.35 KB Pobierz

                                                                                                                             


   

Organizacje pozarządowe
działające na terenie Kutna

 
Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego współpracujące z samorządem Miasta Kutno.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany uchwały Nr LII/600/10 Rady Miasta Kutno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedstawiona zmiana w/w uchwały wprowadza:

- dodatkowe formy konsultacji uzasadnione potrzebami wynikającymi z nieprzewidzianych ograniczeń wprowadzonych przez organa państwowe lub samorządowe (np. związane
z epidemią Covid -19) m. in. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platform, aplikacji i komunikatorów internetowych.

W związku z powyższym, w procesie konsultacji, po dokonanych zmianach, zostaną wykorzystane wszystkie dostępne formy ich prowadzenia, zwłaszcza internetowe.

Konsultacje w formie wyrażenia pisemnej opinii rozpoczynają się w dniu 6 września i trwają do dnia 13 września br.

W związku z powyższym bardzo proszę o Państwa opinię w kwestii proponowanych zmian - skan pisma z podpisem należy przesłać drogą mailową na jeden z adresów: m [dot] mikulskaatum [dot] kutno [dot] pl, d [dot] bienatum [dot] kutno [dot] pl, m [dot] goraatum [dot] kutno [dot] pl lub złożyć w formie papierowej na Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kutno.

W załączeniu przesyłam Państwu aktualnie obowiązującą uchwałę oraz projekt jej zmiany wraz z uzasadnieniem.

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                            Zbigniew Wdowiak

                                                                                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta Kutna

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie do udziału w konsultacjach
238.39 KB Pobierz
pdf Obowiązująca uchwała
757.13 KB Pobierz
pdf Proponowana treść nowej uchwały
352.23 KB Pobierz
pdf Zarządzenie o konsultacjach
639.43 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji
700.12 KB Pobierz