Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

21.06.2024 19:00 - 22.06.2024 08:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE !!! (stopień zagrożenia - 2)

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 burze/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Twórcy Kultury 2016

Twórcy Kultury 2016

Twórcy Kultury 2016

6 września 2016 roku podczas jubileuszowego wernisażu pani Krystyny Brzozowskiej Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcami: Zbigniewem Wdowiakiem, Jackiem Boczkają oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kutno wręczyli artystce Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii całokształt dokonań artystycznych (nagroda finansowa 5000 zł brutto).

Pani Krystyna Brzozowska obchodzi w roku 2016 50-lecie pracy twórczej. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi, członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Przez wiele lat upowszechniała wiedzę o sztuce, ucząc w kutnowskich liceach plastyki. Znaczną część jej dorobku artystycznego stanowią obrazy przedstawiające pejzaże Kutna. Swoją twórczość prezentowała na 30 wystawach zbiorowych oraz 14 indywidualnych. Prace Pani Krystyny znajdują się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Muzeum Zamek w Oporowie, galeriach w Płocku, Włocławku, Warszawie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Za swoją działalność artystyczną była kilkakrotnie nagradzana, między innymi w 1986 roku medalem za szczególne zasługi dla rozwoju Kutna w 600-lecie nadania praw miejskich, 1988 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 1994r. Nagrodą Prezydenta Kutna za działalność kulturalną oraz 1995r. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności.

Wręczenie nagrody w 2016
wręczenie nagrody w 2016 roku
wręczenie nagrody w 2016 roku
wręczenie nagrody w 2016 roku
wręczenie nagrody w 2016 roku
wręczenie nagrody w 2016 roku