Biuletyn Informacji Publicznej

2024

2024

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 6/2024 PREZYDENTA MIASTA KUTNO z dnia 10.01.2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4.63 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 38/2024 PREZYDENTA MIASTA KUTNA z dnia 22 .02.2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
6.41 MB Pobierz