Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

W 1998 r., decyzją władz miasta w przemysłowej dzielnicy Sklęczki utworzono Kutnowski Park Agro-Przemysłowy (KPAP). W momencie powstania zajmował on obszar około 370 ha. Obecnie całość obszaru przemysłowego nazywana jest Kutnowską Strefą Ekonomiczną i zawiera w sobie zarówno tereny KPAP oraz tereny objęte statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Kutno). Na terenie Kutnowskiej Strefy Ekonomicznej funkcjonuje ponad 60 firm z kapitałem polskim i zagranicznym, które zatrudniają ok. 9000 osób.

Tereny inwestycyjne

Atutami Kutnowskiej Strefy Ekonomicznej są:

 • doskonałe położenie w samym centrum Polski,
 • magistrala kolejowa E20 Berlin-Moskwa z siecią bocznic,
 • intermodalny terminal kolejowy,
 • węzeł Kutno Wschód Autostrady A1 w odległości ok. 1,6 km,
 • węzeł Kutno Północ Autostrady A1 w odległości ok. 10 km,
 • droga krajowa Nr 92 (dawna E30 Berlin - Moskwa),
 • bliskość drogi krajowej Nr 1 (E75 Gdańsk - Wiedeń) – 19 km,
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków,
 • gazowa stacja redukcyjno-pomiarowa o zdolności Q = 25 000 m3/h,
 • gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z siecią rozdzielczą,
 • ujęcia wody,
 • trzech niezależnych operatorów energetycznych w zakresie dystrybucji oraz dwóch w zakresie sprzedaży energii,
 • dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych.

Oferta w  zakresie terenów inwestycyjnych w  Kutnie jest bardzo zróżnicowana i  dotyczy przede wszystkim terenów typu greenfield. Zawiera grunty będące własnością Miasta jak i grunty prywatne; grunty w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jak i  poza nią. Oferowane tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Cały obszar strefy przemysłowej ujęty jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, centrów logistycznych i  obsługi transportu. Na całym obszarze strefy maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi min. 90%, a maksymalna wysokość budynków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dedykowanym inwestycjom logistycznym dochodzi nawet do 30 m.

Niewiele miast w Polsce dysponuje tak ciekawą ofertą inwestycyjną, jaką ma do zaprezentowania Kutno. Nasze miasto, tworząc właściwe warunki (infrastruktura, otoczenie biznesowe, ulgi), zaprasza inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizowania swoich przedsięwzięć w Kutnie. Otwarci jesteśmy na wszelkie oferty, szczególnie te, które gwarantują tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych technologii i metod zarządzania oraz ochronę środowiska. Ponadto dobrze rozwinięte rolnictwo, warzywnictwo i ogrodnictwo stanowią doskonałą bazę surowcową dla przemysłu rolno-spożywczego.

Miło nam poinformować, że Kutno zostało dwukrotnie wyróżnione w rankingu Polish Cities of the Future. W 2015 r. zostaliśmy wyróżnieni w kategorii małych miast przyjaznych biznesowi, a w 2019 r. nasze miasto znalazło się na 9.miejscu w kraju, w kategorii efektywność kosztowa. Autorami rankingu są dziennikarze fDi Magazine, dwumiesięcznika należącego do grupy Financial Times.

Ponadto, w listopadzie 2016 r. Miasto Kutno zostało uhonorowane tytułem „Wzorowa Gmina”. Działania samorządu miejskiego zostały docenione w kategorii Gospodarka. Tytuł ten przyznany został m. in. za rozwój infrastruktury technicznej i tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów oraz współpracę z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie miasta.