Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Zdjęcie  prezentujące okładkę dokumentu

Prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 rozpoczęły się oficjalnie 23 lutego 2021 r., kiedy to Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Uchwała Nr XXXIV/329/21).

Kolejnym krokiem, było powołanie przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zespół ten został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 32/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 

W skład zespołu weszli:

  • dr Michał Adamski – przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
  • Maciej Kostrzewa – zastępca przewodniczącego zespołu, zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
  • dr Jarosław Kotliński - sekretarz zespołu, naczelnik Wydziału Edukacji,
  • Julia Frątczak - inspektorka Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
  • dr Piotr Łaszewski - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, 
  • Jarosław Szałamacha - kierownik Biura Obsługi Funduszy Pomocowych, 
  • Przemysław Dominowski - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
  • Jarosław Makowski - kierownik Biura Zieleni Miejskiej. 

 

Cały proces tworzenia Strategii został również formalnie otwarty za sprawą Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 na lata 2021-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wypracowanych już dokumentów:

 

Na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w okresie od lipca do września 2021 r. przeprowadzone zostały Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie. Była to już czwarta edycja tej analizy, która cykliczne wykonywana jest od 2012 r. Realizatorem badań ankietowych, a także autorem raportu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Poniżej plik z raportem z badania:

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXIV/329/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
163.96 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
638.15 KB Pobierz
pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 na lata 2021-2030(pdf,268.22kB)
268.22 KB Pobierz
pdf Diagnoza stanu przestrzenno-społeczno-gospodarczego Miasta Kutna
7.85 MB Pobierz
pdf Szczegółowa diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Kutna.
5.01 MB Pobierz
pdf Diagnoza społeczna - Raport z Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie - Edycja 2021
5.68 MB Pobierz