Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Zdjęcie  prezentujące okładkę dokumentu[0]

Prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 rozpoczęły się oficjalnie 23 lutego 2021 r., kiedy to Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Uchwała Nr XXXIV/329/21).

Kolejnym krokiem, było powołanie przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zespół ten został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 32/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 

W skład zespołu weszli:

  • dr Michał Adamski – przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
  • Maciej Kostrzewa – zastępca przewodniczącego zespołu, zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
  • dr Jarosław Kotliński - sekretarz zespołu, naczelnik Wydziału Edukacji,
  • Julia Frątczak - inspektorka Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
  • dr Piotr Łaszewski - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, 
  • Jarosław Szałamacha - kierownik Biura Obsługi Funduszy Pomocowych, 
  • Przemysław Dominowski - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
  • Jarosław Makowski - kierownik Biura Zieleni Miejskiej. 

 

Aktualnie trwają pracę nad stworzeniem Diagnozy Stanu Przestrzenno-Społeczno-Gospodarczego Miasta Kutna. Wkrótce dokument zostanie ukończony i opublikowany.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXIV/329/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
163.96 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
638.15 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/strategia-rozwoju-miasta-kutna-2030

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/diagnoza%20okladka%20mockup.png