Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Zdjęcie prezentujące okładkę dokumentu[0]

Prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 rozpoczęły się oficjalnie 23 lutego 2021 r., kiedy to Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Uchwała Nr XXXIV/329/21).

Kolejnym krokiem, było powołanie przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zespół ten został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 32/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 

W skład zespołu weszli:

 • dr Michał Adamski – przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
 • Maciej Kostrzewa – zastępca przewodniczącego zespołu, zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
 • dr Jarosław Kotliński - sekretarz zespołu, naczelnik Wydziału Edukacji,
 • Julia Frątczak - inspektorka Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
 • dr Piotr Łaszewski - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, 
 • Jarosław Szałamacha - kierownik Biura Obsługi Funduszy Pomocowych, 
 • Przemysław Dominowski - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
 • Jarosław Makowski - kierownik Biura Zieleni Miejskiej. 

 

Cały proces tworzenia Strategii został również formalnie otwarty za sprawą Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 na lata 2021-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wypracowanych już dokumentów:

 

Na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w okresie od lipca do września 2021 r. przeprowadzone zostały Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie. Była to już czwarta edycja tej analizy, która cykliczne wykonywana jest od 2012 r. Realizatorem badań ankietowych, a także autorem raportu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Poniżej plik z raportem z badania:

 

W dniu 4 stycznia 2022 r. Prezydent Zbigniew Burzyński podpisał Zarządzenie Nr 2/2022 na mocy którego rozpoczęły się oficjalne konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Treść zarządzenia znajduje się w pliku do pobrania na dole strony. Treść projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 znajduje się poniżej:

grafika dot. konsultacji[1]

Konsultacje prowadzone były pośrednictwem strony internetowej www.kutno.wdialogu.pl.

Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na 27 stycznia 2022 r., (godz. 16.00) zostało odwołane na podstawie Zarządzenia Nr 15/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutno 2030.

Konsultacje prowadzone były od 5.01.2022 r. do 10.02.2022 roku.

Efektem przeprowadzonych konsultacji jest Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXIV/329/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
163.96 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
638.15 KB Pobierz
pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 na lata 2021-2030(pdf,268.22kB)
268.22 KB Pobierz
pdf Diagnoza stanu przestrzenno-społeczno-gospodarczego Miasta Kutna
7.85 MB Pobierz
pdf Szczegółowa diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Kutna.
5.01 MB Pobierz
pdf Diagnoza społeczna - Raport z Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie - Edycja 2021
5.68 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030.
7 MB Pobierz
pdf Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
64.69 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutno 2030
263.29 KB Pobierz
pdf Raport końcowy z konsultacji Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
19.79 MB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/strategia-rozwoju-miasta-kutna-2030

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/diagnoza%20okladka%20mockup.png
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/5.png