Biuletyn Informacji Publicznej

Skład Rady Seniorów

Skład Rady Seniorów

Zdjęcie członków Rady Seniorów

Skład Rady Seniorów:

  • Krzysztof Wacław Dębski - Przewodniczący
  • Stanisław Kołodziejczak - Zastępca Przewodniczącego
  • Jolanta Gajda - Sekretarz
  • Stanisław Gralak - Członek
  • Barbara Herman - Członek
  • Wojciech Trzaskowski - Członek
  • Marek Kasprzak - Członek
  • Michał Sinior - Członek
  • Andrzej Sobczak - Członek
  • Andrzej Zielonka - Członek

 

Rada Seniorów Miasta Kutno jest ciałem doradczym i konsultacyjnym. Rada ma również uprawnienia inicjatywne. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.