Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  10.09.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Poprzecznej.

  Data zamieszczenia postępowania
  25.08.2021
  Status
  Aktualne
  OGŁOSZENIE PREZYDENT  MIASTA  KUTNO  ogłasza    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie  przy ul. Poprzecznej. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 11:00,  w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Poprzecznej włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej

  Data zamieszczenia postępowania
  25.08.2021
  Status
  Aktualne
  Ogłoszenie PREZYDENT  MIASTA  KUTNO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej.   1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 11:00, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb 3-Sklęczki numerami: 19/5 i 20/5 o łącznej powierzchni 0,5234 ha.
  Więcej informacji
 • II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Narutowicza

  Data zamieszczenia postępowania
  09.07.2021
  Status
  Aktualne
  PREZYDENT MIASTA KUTNO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Narutowicza 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 roku o godzinie 1100, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 314. Pierwszy przetarg na oddanie nieruchomości w dzierżawę odbył się w dniu 07 czerwca br. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiącej własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Narutowicza, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat.

  Data zamieszczenia postępowania
  06.07.2021
  Status
  Aktualne
  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat. Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 02.07.2021 r. do 23.07.2021 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  02.07.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) oraz w wykonaniu Uchwał Rady Miasta Kutno Nr XXXIX/362/21 i Nr XXXIX/364/21 z dnia 22 czerwca 2021 roku ustala wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców: L.p. Oznaczenie nieru-chomości Pow.
  Więcej informacji