Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  26.09.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LIV/501/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Komuny Paryskiej

  Data zamieszczenia postępowania
  16.09.2022
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz w wykonaniu Uchwały Nr LIV/502/22 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2022 r.
  Więcej informacji
 • Informacja o możliwości handlu kwiatami i zniczami w okresie Święta Zmarłych

  Data zamieszczenia postępowania
  09.09.2022
  Status
  Aktualne
  I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Kutno informuje, że w okresie od 29 października 2022 roku do 02 listopada 2022 roku handel kwiatami i zniczami związany ze Świętem Zmarłych może odbywać się na niżej wymienionych terenach: 1)    przy cmentarzu parafialnym, na ulicy Cmentarnej: - wzdłuż ogrodzenia Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  Data zamieszczenia postępowania
  25.07.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni tj. w dniach od 21 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  25.07.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 21 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat. W wykazie ujęto n/w nieruchomości: ulica Raszewska  – część działki nr 1001 o pow.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  25.07.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 21 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat. W wykazie ujęto n/w nieruchomości: ul. Łąkoszyńska n/rz Ochnią – dz. nr 520/1 o pow. do dzierżawy 1,7954 ha –  z przeznaczeniem na łąkę, ul.
  Więcej informacji