Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat.

  Data zamieszczenia postępowania
  02.02.2023
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 25.01.2023 r. do 15.02.2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat. W wykazie ujęto nieruchomość położoną przy ulicy Intermodalnej - części działek nr 826/6, 57/6 i nr 31/3 obręb Skleczki o łącznej pow.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  30.01.2023
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. nier.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do zbycia na rzecz najemców

  Data zamieszczenia postępowania
  03.01.2023
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr LX/566/22 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r.
  Więcej informacji
 • II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10

  Data zamieszczenia postępowania
  03.01.2023
  Status
  Aktualne
  PREZYDENT MIASTA KUTNO ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 11:00, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 314. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Miasta Kutno oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obręb 4–Kościuszków numerem działki 797/2 o powierzchni 0,0240 ha, położona w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10.
  Więcej informacji
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

  Data zamieszczenia postępowania
  29.12.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w BIP-e na okres 21 dni, tj. w dniach od 23.12.2022 r. do 13.01.2023 r. został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców. W wykazie ujęto n/w nieruchomości: – ulica Narutowicza – dz. nr 544/2 o pow.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat.

  Data zamieszczenia postępowania
  12.12.2022
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.
  Więcej informacji