Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne

23.04.2024 21:00 - 24.04.2024 08:00

Uwaga - możliwe przymrozki !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 355 10 12
fax:  (+48) 24 355 10 12 wew. 114, 115
e-mail: bibliotekaatbibliokutno [dot] pl
www: http://www.bibliokutno.pl/

Historia kutnowskiej biblioteki sięga roku 1931, kiedy to Starostwo Powiatowe w Kutnie powołało do życia Bibliotekę Sejmikową przy ul. Kilińskiego 3 (Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Pierwszy księgozbiór – 3000 tomów książek w języku polskim, francuskim, niemieckim i angielskim – stanowiły dary hr. Jana Moszyńskiego i Stanisława Dangla.

W 1939 r. – po zajęciu Kutna przez wojska niemieckie – okupanci bibliotekę zamknęli, a księgozbiór skonfiskowali. Ponowne otwarcie placówki nastąpiło w 1945 r. W roku 1948 powołano Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2. W 1955 r. placówkę połączono z Powiatową Biblioteką Publiczną. Biblioteka liczyła wówczas 5610 tomów, 727 zarejestrowanych czytelników i 13023 wypożyczenia.

W 1965 r. biblioteka powiększyła księgozbiór do 24778 woluminów i , mimo trudnych warunków lokalowych, rozwinęła liczne formy pracy oświatowej. Powołane do życia Koło Przyjaciół Biblioteki  przez wiele lat wspierało instytucję w pozyskiwaniu środków na zakup nowości i organizowaniu imprez bibliotecznych. Wkrótce też władze powiatowe podjęły decyzję o budowie nowego gmachu biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 5, który oddano do użytku 5 października 1968 r. Placówce nadano  imię Stefana Żeromskiego. Biblioteka pełniła wówczas rolę centrum kultury o bardzo szerokim spektrum działań  edukacyjno-kulturowych, skupionym na promocji literatury i rozwijaniu potrzeb wyższych.  Do stałych form działalności należały:  spotkania autorskie z twórcami literatury, sesje popularnonaukowe, wystawy tematyczne, wieczorki poetyckie, koncerty poetycko-muzyczne, recitale i  kameralne spektakle teatralne oraz promocja sztuki współczesnej.  Nawiązano wieloletnią współpracę z  Uniwersytetem Łódzkim, której efektem były cykle wykładów z zakresu nauk humanistycznych. W bibliotecznej sali wystawowej, istniejącej do końca lat osiemdziesiątych, organizowano wystawy malarstwa, grafiki i fotografii artystycznej – biblioteka stworzyła przy tej okazji własny unikalny zbiór dzieł sztuki współczesnej. Funkcjonowały stałe cykle imprez:  Płockie Dni Literatury, Płocka Jesień Poezji, Warszawska Jesień Poezji, Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. W ramach form pracy z dziećmi i młodzieżą organizowano wieczory bajek i baśni, wspólne oglądanie programów telewizyjnych, przedstawienia kukiełkowe, konkursy recytatorskie, doroczne bale karnawałowe dla czytelników. Funkcjonowało kółko recytatorskie, zespoły poprawnego czytania i kółko plastyczne.

W latach siedemdziesiątych oddano do użytku salę audiowizualną, zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt audio-video oraz pracownię fotograficzną, a w latach osiemdziesiątych utworzono dział zbiorów audiowizualnych, w którym udostępniane są materiały z zapisem obrazu i dźwięku. Zbiory biblioteczne wzbogaciły się wówczas o zbiór mikrofilmów prasy kutnowskiej i regionalnej z lat 1910 – 1939.

 Lata dziewięćdziesiąte XX w. i obecne wniosły nową jakość w metodykę form pracy – poszerzenie oferty z zakresu gromadzenia i udostępniania zbiorów, promocji literatury i usług, w tym:  działalność wydawniczą  oraz  współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wyodrębniono zbiory regionalne ze względu na ich dynamiczny przyrost, zautomatyzowano także wszystkie procesy obsługi bibliotecznej. Otwarto galerię sztuki funkcjonującą do 2005 r., w której eksponowano prace plastyczne członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.  Pojawiły się nowe imprezy cykliczne: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza, Festiwal im. Szaloma Asza, „Wrześniowe Hausty Poetyckie” wieczory muzyczne „W świecie opery i operetki” oraz spotkania regionalne. Dla dzieci i młodzieży:  Rejonowy Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka, „Klub Przyjaciół Dobrej Książki”, „Spotkania Wampiryczne” , „Z Fantasy można pomarzyć” oraz ferie i wakacje w bibliotece. Od 1999 r. opracowuje się i wydaje drukiem roczniki „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Biblioteka jest też wydawcą monografii „Kutno poprzez wieki” (2011) oraz książki: Szalom Asz, „Dramarty. Wybór” (2013). Placówka posiada bogaty księgozbiór dla dzieci, młodzieży i dorosłych, także w formie audiobooków, oraz unikalne zbiory regionalne.