Biuletyn Informacji Publicznej

Konto bankowe Urzędu Miasta Kutno

Konto bankowe Urzędu Miasta Kutno

Wszelkie wpłaty podatków i opłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe lub na rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA KUTNO
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16

nr rachunku: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550