Biuletyn Informacji Publicznej

Kultura

Kultura

Zdjęcie prezentujące wystawę róż

Życie kulturalne miasta związane jest głównie z działalnością miejskich instytucji kultury: Kutnowskiego Domu Kultury i jego filii Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego oraz Muzeum Regionalnego w Kutnie. Dzięki prężnie działającym instytucjom kultury mieszkańcy Kutna przez cały rok mogą korzystać z różnego rodzaju propozycji i atrakcji. Placówki te zapewniają ciągły, niemal codzienny dostęp do koncertów, spektakli, filmów, spotkań czy wystaw. W Kutnie organizowane są ogólnopolskie festiwale z wieloletnia tradycją, między innymi największy w Polsce Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja Kutno” czy Festiwal Złoty Środek Poezji, w ramach którego odbywa się największy obecnie w kraju konkurs na debiutancki tom poetycki. Popularnością cieszy się też organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną literacki Festiwal im. Szaloma Asza, upamiętniający postać urodzonego w Kutnie żydowskiego pisarza, a także inicjowana  co roku przez Muzeum Regionalne Noc w Muzeum czy „Spotkania z historią” oraz liczne koncerty, spektakle teatralne i spotkania autorskie. Największym wydarzeniem w Kutnie jest Święto Róży. Od 1975 roku najważniejszym jego elementem jest Wystawa Róż. Na całość imprezy składają się koncerty plenerowe na dwóch scenach, Jarmark Różany, Plenerowe Targi Różane, Przystanek Dziecko, Lunapark i wiele innych wydarzeń towarzyszących.

 

W Kutnie znajduje się także Państwowa Szkoła Muzyczne I i II stopnia, która cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z regionu, a także Młodzieżowy Dom Kultury, w którym od wielu lat działa sekcja wokalna z sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. Przy Szkole Podstawowej Nr 9 swoją siedzibę ma filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińskiego. Wymienione placówki od lat uczestniczą w organizacji wielu imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz artystycznych odbywających się na terenie miasta. Prowadzą ponadto zespoły i sekcje, w których dzieci i młodzież z terenu miasta mogą kształcić i rozwijać swoje uzdolnienia, zamiłowania oraz zainteresowania.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego bardzo prężnie działają w mieście organizacje pozarządowe. Do najważniejszych należy zaliczyć: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Regionalne Towarzystwo Muzyczne, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37, Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury. Stowarzyszenia organizują życie społeczno-kulturalne organizując liczne imprezy i wydarzenia dla mieszkańców miasta. 

Ponadto w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Kutnie znajdują się m.in. takie organizacje jak: Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki, Stowarzyszenie Chór Speranza, Stowarzyszenie Przyjaciół grupy teatralnej „od jutra”, Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki, Polskie Towarzystwo Różane, Społeczna Fundacja Miasta Kutna, Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej”, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO, Stowarzyszenie „Złoty Wiek oraz ZHP Hufiec Kutno. 

Zdjęcie przedstawiające Festyn Saski

W Kutnie pamiętamy o ważnych wydarzeniach na karcie naszej historii i staramy się nigdy nie zapomnieć o istotnych dla naszego kraju i miasta datach. Obchody świąt, takich jak 11 listopada czy 3 maja, to dla nas naturalne upamiętnienie Dnia Odzyskania Niepodległości czy Święta Narodowego Trzeciego Maja. Te dni obchodzone są w Kutnie w sposób wyjątkowy, dlatego towarzyszą im liczne wydarzenia. W dniu 3 maja licznie zgromadzeni mieszkańcy mogą podziwiać występy dzieci i młodzieży ze wszystkich miejskich przedszkoli i szkół podstawowych tańczących krakowiaka oraz poloneza na płycie placu, a na zakończenie pokaz biało-czerwonego confetti. Podczas Święta Flagi organizowanego przez Hufiec Kutno ZHP kutnianie mogą otrzymać gadżety patriotyczne, przemaszerować z zuchami i harcerzami trzymając 100 metrowa flagę, a także wziąć udział w Biegu „Ku Biało-Czerwonej”. W kutnowskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych  w godzinach wieczornych, w świetle reflektorów i pochodni, z udziałem orkiestry wojskowej, 150 osobowego chóru uczniów kutnowskich szkół oraz 150 zuchów oraz harcerzy z całego Kutna, biorą udział tysiące mieszkańców. Ponadto od lat organizowana jest, przy udziale stałych partnerów: firm kutnowskich i jednostki wojskowej, plenerowa wystawa sprzętu wojskowego na placu marsz. J.Piłsudskiego. Świętujemy godnie i z rozmachem, dzięki czemu te świąteczne dni na długo pozostają w pamięci uczestników. 

Szanujemy też naszą lokalną historię i pamięć o sąsiadach, których już nie ma. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej organizujemy Dzień Pamięci o Kutnowskich Żydach, upamiętniający wymordowanie przez Niemców kutnowskiej społeczności żydowskiej. To stowarzyszenie także kultywuje tradycję związana z wybitną postacią dla naszego miasta, doktorem Antonim Troczewskim, organizując rokrocznie uroczystości przy grobie Doktora - Honorowego Obywatela Miasta Kutna. 
W Kutnie działa również Kutnowska Rada Pamięci Narodowej. W jej skład wchodzą przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, kulturalnych czy społecznych, instytucji kultury, duchowieństwa, oświaty, służb mundurowych oraz samorządu miejskiego. Rada na początku każdego roku przyjmuje kalendarz wydarzeń patriotycznych. Przewodniczącym Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej jest Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Wdowiak. 

Zdjęcia przedstawiające prelegentkę podczas Festiwalu Szaloma Asza
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH W 2023 ROKU
182.04 KB Pobierz