Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Miasta w Kutnie dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno reprezentowany przez Prezydenta Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Kutno jest Pan Piotr Ryś, e-mail iodatum [dot] kutno [dot] pl; ( Urząd Miasta, Regon: 000525599 )
Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:

  • 99 - 300 Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18 – Urząd Miasta
  • 99 - 300 Kutno, ul. Zamoyskiego 1 – Archiwum
  • 99 – 300 Kutno, ul. Jagiełły 6 – Archiwum

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców jeżeli wynika to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.
4. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów określonych w przepisach prawa w tym również obowiązku archiwizacyjnego.
6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym zakresie osoba ta może zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych
7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;