Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Miasta w Kutnie dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18;
2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Piotr Ryś, e-mail iodat[0]um [dot] kutno [dot] pl;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO). W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO)
4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu wskazanego w pkt. 3 i czas niezbędny do archiwizacji, określony w przepisach prawa.;
7) posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
 


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/ochrona-danych-osobowych

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif