Biuletyn Informacji Publicznej

Praca

 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko nieurzędnicze – Pomoc AdministracyjnaInformacje
  Stanowisko
  Pomoc administracyjna
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko nieurzędnicze – Pomoc Administracyjna  
  w Urzędzie Miasta Kutno, pl.Marszałka J.Piłsudskiego 18
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 01.12.2022 roku.

  W wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko pomocy administracyjnej zakwalifikowano następujące osoby :

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - Aplikanta w Straży MiejskiejInformacje
  Stanowisko
  Aplikant w Straży Miejskiej
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru
  Na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Kutno
  Plac marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –
   aplikanta w Straży Miejskiej
  w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27.12.2022 roku

  W wyniku przeprowadzonego naboru nie został wybrany żaden kandydat.

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KutnieInformacje
  Stanowisko
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy
  - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kutnie
  ul. Warszawskie Przedmieście 10a
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 06.04.2023 roku

  Więcej informacji
 • INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA W URZĘDZIE MIASTA KUTNOInformacje
  Stanowisko
  Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  Miejsce
  Urząd Miasta Kutna
  Status
  Aktualne

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA
  W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 02.01.2023 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  PODINSPEKTORA/INSPEKTORA W CENTRUM DIALOGU I SAMORZĄDNOŚCI W BIURZE PRASOWYM
  Status
  Aktualne

   Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy – Inspektora
  w Urzędzie Miasta Kutno
  Plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Podinspektora/Inspektora w Centrum Dialogu i Samorządności w Biurze Prasowym w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.11.2021 roku.

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Podinspektor/inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
  Status
  Aktualne

   INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  NA STANOWISKO PRACY – PODINSPEKTORA/INSPEKTORA
  W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  
  Podinspektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
  w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.09.2022 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Inspektor w Biurze Zieleni Miejskiej
  Status
  Aktualne

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  NA STANOWISKO PRACY –INSPEKTORA
  W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.01.2023 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Inspektor w Biurze Zieleni Miejskiej
  Status
  Aktualne

   Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy – Inspektora
  w Urzędzie Miasta Kutno
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej
  w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.05.2022 roku

  W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Izabela Krzewicka zamieszkała w Kutnie.

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy – Inspektora
  w Urzędzie Miasta Kutno
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.08.2022 roku

  W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Sylwia Kajak zamieszkała w Kutnie.

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w Referacie Ośrodek Konsultacji Społecznych
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy – Inspektora
  w Urzędzie Miasta Kutno
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Podinspektora/Inspektora
  w Wydziale Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
  w Referacie Ośrodek Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 03.11.2021 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno Informacje
  Stanowisko
  INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W URZĘDZIE MIASTA KUTNO
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy – Inspektora
  w Urzędzie Miasta  Kutno
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy – Inspektora w Wydziale Zarządzania Drogami i Transportu w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23.11.2021 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI W URZĘDZIE MIASTA KUTNO
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy – Podinspektora
  w Urzędzie Miasta Kutno
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Podinspektora w Wydziale Inwestycji
  w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24.11.2022 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Podinspektor w Biurze Sportu i Turystyki
  Status
  Aktualne

  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko pracy –
  Podinspektora w Urzędzie Miasta  Kutno

  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –
  Podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki
  w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8.12.2021 roku

  Więcej informacji
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora/Inspektora w Urzędzie Miasta KutnoInformacje
  Stanowisko
  Podinspektor/inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
  Status
  Aktualne

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  NA STANOWISKO PRACY – PODINSPEKTORA/INSPEKTORA
  W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy
  –  Podinspektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 05.04.2023 roku

  Więcej informacji
 • Komunikat dotyczący naboru na wolne stanowisko urzednicze w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Informacje
  Stanowisko
  Inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Status
  Aktualne

  KOMUNIKAT

   

  Więcej informacji
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w KutnieInformacje
  Stanowisko
  Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie
  Status
  Aktualne

  URZĄD MIASTA KUTNO
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  99-300 Kutno

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-PODINSPEKTORA
  W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W KUTNIE

  –    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  –    cały etat w ramach umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

  Więcej informacji
 • Wyniki naboru inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej Informacje
  Stanowisko
  Inspektor w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej
  Miejsce
  Urząd Miasta Kutna
  Status
  Aktualne

   

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA
  W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
  plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
  przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej
  w Urzędzie Miasta Kutno
  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.03.2023 roku

   

  Więcej informacji