Biuletyn Informacji Publicznej

Paszport

Paszport

Jednostka  prowadząca :
Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
tel. (042) 664 17 14, 664 17 15