Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

Konkurs na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

Grafika informująca o konkursie

Konkurs z nagrodami na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

Prace dyplomowe na temat Kutna napisane i obronione po 1 stycznia 2013 r. mogą być przedmiotem postępowania konkursowego. Mogą one dotyczyć w szczególności: kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej i architektury, ochrony środowiska, historii, geografii, promocji oraz gospodarki lokalnej.

Konkurs jest otwarty; prawo udziału w zmaganiach konkursowych, mają absolwenci studiów dziennych i wieczorowych, wszystkich uczelni w kraju.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na tutaj