Biuletyn Informacji Publicznej

Twórcy Kultury 2018

Twórcy Kultury 2018

Twórcy Kultury 2018

Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok.

Nagrodami Prezydenta Miasta Kutno uhonorowane zostały:

Pani Dominika Staniszewska w kategorii za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w 2017 roku
Pani Jadwiga Rzetelska w kategorii za całokształt dokonań artystycznych.
Wręczenie nagród miało miejsce podczas ostatniego spotkania realizowanego w ramach cyklu „Oj” Kutnowskie Spotkania Teatralne w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Serdeczne gratulacje przekazali także Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Radosław Rojewski wraz z pracownikami oraz Kierownik Centrum Teatru, Muzyki i Tańca Krzysztof Ryzlak.

Pani Dominika Staniszewska jest animatorem kultury zaangażowanym w wiele projektów, które często wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy w Kutnowskim Domu Kultury. Warto nadmienić, że od początku swojej pracy dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, wszechstronnie uzdolniona i niezwykle zaangażowana w kreowanie i animowanie życia kulturalnego w Kutnie. Podstawą jej działalności jest prowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży. Pani Dominika Staniszewska jest instruktorem Grupy Teatralnej ,,od jutra’’ oraz Studia Teatralnego ,,Oj’’. Jednocześnie aktywnie działa w Stowarzyszeniu Kutnowska Kuźnia Kultury i współpracuje ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest autorką scenariuszy spektakli teatralnych (Grupa Teatralna ,,od jutra”, Studio Teatralne ,,Oj’’). W ubiegłym roku napisała teksty do MIAUUUSICALU ,,Kiedy kota nie ma…” Teatru PUSZEK, ,,Opery mydlanej’’ sekcji teatralnej SUTW ,,Czemu nie?’’ oraz do pokazu finałowego 22. edycji Letnich Spotkań Artystycznych. Jest także autorką wielu tekstów promocyjnych wydarzeń organizowanych w 2017 roku przez Kutnowski Dom Kultury. Swoimi działaniami przyczyniła się do sukcesu kampanii reklamowej 43. Święta Róży, która została wyróżniona w kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna w konkursie Kryształy PR-u.

Miniony rok to dla pani Dominiki Staniszewskiej 19 zorganizowanych imprez (z czego 9 samodzielnie koordynowanych), 3 premiery teatralne i aktywna działalność w dziedzinie upowszechniania kultury na terenie miasta i poza nim. Warto podkreślić, że działalność instruktorska pani Dominiki Staniszewskiej ma olbrzymi wpływ na rozwój dzieci i młodzieży na terenie miasta. Dzięki zajęciom teatralnym stają się oni aktywnymi twórcami i odbiorcami kultury, kontynuując działalność i tradycję Grupy Teatralnej ,,od jutra’’. Swoją teatralną pasją zaraża wszystkie grupy wiekowe – od dzieci po seniorów.

prezydent miasta wręcza nagrodę Dominice Staniszewskiej
Dominika Staniszewska laureatka nagrody
prezydent miasta wręcza nagrodę Jadwidze Rzetelskiej

Pani Jadwiga Rzetelska podjęła pracę w Powiatowym Domu Kultury 1 września 1979 roku. Jej największymi osiągnięciami było stworzenie i prowadzenie Teatru PUSZEK i Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ŁAPA. Obydwa te przedsięwzięcia wpisały się w kulturalny krajobraz miasta, a jej działalność instruktorska ma ogromny wychowawczy wpływ na kilka pokoleń najmłodszych mieszkańców miasta i okolic. Teatr PUSZEK i Przegląd ŁAPA są przez nią organizowane do tej pory. Ponad to była pomysłodawczynią bali karnawałowych i bali dla najlepszych uczniów, które cieszyły się przez lata olbrzymią popularnością. Działalność animacyjna, instruktorska i pedagogiczna pani Jadwigi Rzetelskiej miała i nadal ma olbrzymi wpływ na kształtowanie dzieci i młodzieży z terenu miasta i okolic, a jej wkład w upowszechnianie i tworzenie kultury jest nieoceniony. Jej aktywna postawa daleko wykraczająca poza zakres obowiązków wynikających z pracy instruktora jest wzorem do naśladowania i przykładem prawdziwych działań u podstaw, animowania życia kulturalnego lokalnej społeczności.

Czterdziestoletnia praca zawodowa pani Jadwigi Rzetelskiej jest dowodem niesamowitego zaangażowania i pasji. Dorobek artystyczny i pedagogiczny pani Jadwigi Rzetelskiej to 55 premier, 24. edycje Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych ŁAPA, 38 lat działalności Teatru PUSZEK i tysiące widzów, ale także dziesiątki wychowanków. Jednak to wdzięczność licznego grona wychowanków stanowi niewątpliwie największą, choć niemierzalną zasługę działalności animacyjnej pani Jadwigi Rzetelskiej.

Jadwiga Rzetelska