Biuletyn Informacji Publicznej

Twórcy Kultury 2015

Twórcy Kultury 2015

Prezydenci: Zbigniew Burzyński, Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak wręczają nagrodę Katarzynie Karolak-Rojewskiej i Grażynie Baranowskiej

Podczas 41. Święta Róży na pl. Piłsudskiego prezydenci miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta Kutna wręczyli nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz trzeci.

W terminie do dnia 10 maja 2015 roku wpłynęło 6 wniosków o przyznanie Nagrody dla:
1. Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej - I kategoria za osiągnięcia w minionym roku,
2. Pani Agnieszki Dąbrowskiej-Walczak - II kategoria za całokształt działalności,
3. Pani Doroty Ciołkowskiej – II kategoria za całokształt działalności,
4. Pani Grażyny Rzymkowskiej - II kategoria za całokształt działalności,
5. Pana Andrzeja Wojtczaka - II kategoria za całokształt działalności,
6. Pani Grażyny Baranowskiej - II kategoria za całokształt działalności,

Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Grażynę Baranowską, która otrzymała nagrodę finansową w wysokości 5000 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Działalność Pani Grażyny Baranowskiej zasługuje na szczególne uznanie ze względu na jej społeczny i kulturalny wymiar. Pani Grażyna Baranowska pracuje od ponad 40 lat w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w której zajmuje się m.in. promocją polskiej literatury najnowszej, zwłaszcza poezji. Kutno zawdzięcza Jej możliwość spotkań z najwybitniejszymi i najciekawszymi poetami polskimi. Od 2007 roku realizuje cykliczną autorską imprezę Wrześniowe Hausty Poetyckie. Od 10 lat koordynuje Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza oraz Festiwal im. Szaloma Asza, jest propagatorka jego twórczości, autorką poświęconych mu artykułów. Prywatnie zajmuje się twórczością poetycką, eseistyczną i krytyczno-literacką, publikuje na łamach pism artystyczno-literackich, jest redaktorką wielu książek, w tym autorów z Kutna, współautorką książki eseistycznej. Otacza opieką merytoryczną kutnowskich debiutantów. Przez wiele lat animowała liczne wydarzenia kulturalne, które integrowały i promowały twórców kultury regionu kutnowskiego. Ze względu na Jej dokonania oraz wiedzę bardzo często zapraszana jest do jury konkursów literackich i recytatorskich. Jako osoba aktywna społecznie, dla wielu mieszkańców  identyfikowana  jest z Biblioteką.

 
Nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku otrzymała Katarzyna Karolak-Rojewska (nagroda finansowa 3000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru: Działalność i twórczość Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej zasługują na szczególne uznanie ze względu na ich społeczny i kulturalny wymiar. Pani Katarzyna Karolak-Rojewska była twórcą i współtwórcą wielu wydarzeń artystycznych, a także publikacji oraz koncertów muzycznych. Rok 2014 był rokiem szczególnie bogatym w wydarzenia i sukcesy artystyczne osiągnięte przez dzieci i młodzież pracujące pod kierunkiem Pani Katarzyny. Do najważniejszych należą sukcesy na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” w Rimini we Włoszech oraz zdobycie GRAND PRIX przez Huberta Smolińskiego w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Tańca „Aleksandrowska Wiosna”. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem zrealizowanym w zeszłym roku pod jej kierownictwem artystycznym i logistycznym była produkcja musicalu „Akademia Pana Kleksa”.

Prezydent miasta gratuluje Katarzynie Karolak-Rojewskiej