Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-2015

I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-2015

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie została powołana w dniu 14 listopada 2013r. Zarządzeniem Nr 159/2013 Prezydenta Miasta Kutno w następującym składzie:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

  • Dorota Ćwirko - Godycka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów”; 
  • Barbara Królikowska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 
  • Krzysztof Motylewski – Polski Komitet Pomocy Społecznej; 
  • Beata Szymczak – Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”; 
  • Maria Wierzbicka - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;  
  • Urszula Wojciechowska – Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”.
 2. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno:
  • Jan Dębski – radny Rady Miasta Kutno; 
  • Aleksandra Koszada - radna Rady Miasta Kutno; 
  • Agnieszka Wyroślak - radna Rady Miasta Kutno.
 3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno:
  • Michał Adamski – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju;
  • Michał Kacprzak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

 
Formularz zgłoszeniowy
 
Program
 
Regulamin zwrotu kosztów
 
Zaproszenie
 
 

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie w kadencji 2013-2015 
 

Dyżury I kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie odbywały się raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek, w godz. 15:00-17:00 w Dworku Modrzewiowym (ul. Narutowicza 20).