I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-2015

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie została powołana w dniu 14 listopada 2013r. Zarządzeniem Nr 159/2013 Prezydenta Miasta Kutno w następującym składzie:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

  • Dorota Ćwirko - Godycka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów”; 
  • Barbara Królikowska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 
  • Krzysztof Motylewski – Polski Komitet Pomocy Społecznej; 
  • Beata Szymczak – Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”; 
  • Maria Wierzbicka - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;  
  • Urszula Wojciechowska – Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”.
 2. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno:
  • Jan Dębski – radny Rady Miasta Kutno; 
  • Aleksandra Koszada - radna Rady Miasta Kutno; 
  • Agnieszka Wyroślak - radna Rady Miasta Kutno.
 3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno:
  • Michał Adamski – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju;
  • Michał Kacprzak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

 
Formularz zgłoszeniowy
 
Program
 
Regulamin zwrotu kosztów
 
Zaproszenie
 
 

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie w kadencji 2013-2015 
 

Dyżury I kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie odbywały się raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek, w godz. 15:00-17:00 w Dworku Modrzewiowym (ul. Narutowicza 20).


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/i-kadencja-miejskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-2013-2015

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_standard/public/galerie/2021-02/dsc01195.jpg?itok=8FEVo4H2
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_standard/public/galerie/2021-02/dsc01196.jpg?itok=aJRy6PV7
 • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_standard/public/galerie/2021-02/dsc01198.jpg?itok=gz2r9wJe
 • [3] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_standard/public/galerie/2021-02/dsc01200.jpg?itok=_ZyN-uGI