Biuletyn Informacji Publicznej

Partycypacja

Partycypacja

Grafika prezentująca kilkoro rąk wspólnie układających puzzle

Partycypacja jest zaproszeniem mieszkańców są do wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji, które dotyczą danej społeczności.  Dzięki niej mieszkańcy mogą włączać się w dyskusję nad ważnymi dla siebie sprawami, wyrażać opinię i współdecydować o sprawach dotyczących ich społeczności.

Partycypować może każdy, w tym również organizacje pozarządowe. Odgrywają one często rolę inicjatora całego działania oraz pewnego rodzaju pośrednika między dwoma głównymi „aktorami”. 

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do partycypacji poprzez: