Biuletyn Informacji Publicznej

Twórcy Kultury 2019

Twórcy Kultury 2019

Grażyna Rzymkowska

Twórcy kultury 2019

W 2019 roku Prezydent Miasta Kutno przyznał nagrodę w dziedzinie kultury Pani Grażynie Rzymkowskiej.

Pani Grażyna Rzymkowska przez 45 lat (do 2006 r.) pełniła funkcję dyrektora Muzeum-Zamku w Oporowie. Dzięki niej stał się on perełką wśród zabytków i placówek kulturalnych nie tylko Ziemi Kutnowskiej. Uratowała i pozyskała do zbiorów wiele zabytków, które są ozdobą Muzeum w Oporowie. Była również organizatorką Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, które otwarto w 1969 roku, w wyremontowanym mauzoleum Mniewskich. Początkowo było ono oddziałem Muzeum w Oporowie, jednak w 1981 roku stało się oddziałem Muzeum Regionalnego w Kutnie, którego inicjatorką i pierwszą dyrektorką była Pani Grażyna.

Wiele czasu poświęciła także pracy społecznej na rzecz ratowania zabytków w regionie kutnowskim. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych o zabytkach i historii Kutna i regionu, m.in. jest współautorką pierwszej i drugiej monografii Kutna.

Była współzałożycielką Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Kutnie (1971 r.). Posiada znaczący dorobek publicystyczny. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz wyróżnieniami i nagrodami. Została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1998 r.), Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976 r.), Medalem za Wybitne Zasługi w Krzewieniu Idei Krajoznawstwa PTTK (1980 r.), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1984 r.), oznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznakami Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego i Łódzkiego oraz nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1994 r., Medalem im. Aleksandra Patkowskiego, za wybitne zasługi dla popularyzacji idei regionalizmu (2002 r.). Za swoją pracę i zasługi w dziedzinie muzealnictwa oraz szeroką działalność społeczną w dziedzinie kultury i ochrony zabytków została odznaczona przez Ministra Kultury srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis” (dziedzina: ochrona dziedzictwa 2006.07.05). W roku 2011 otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W roku 2017 otrzymała Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii.

wręczenie nagrody w 2019