Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne

23.04.2024 21:00 - 24.04.2024 08:00

Uwaga - możliwe przymrozki !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33
Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+"

Program "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+"

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+

„Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+” to program nastawiony na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką (lub więcej) dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).

Celem Karty jest promocja dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji, poprawa warunków życia, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, wspieranie oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.