Biuletyn Informacji Publicznej

Płatne parkowanie w Kutnie

Płatne parkowanie w Kutnie

Szanowni Państwo w Kutnie znajdują się dwie różne strefy parkowania.

Pierwsza z nich to Strefa Płatnego Parkowania, w skład której wchodzą następujące ulice, odcinki ulic i place:

 • ul. Narutowicza (od ul. Sienkiewicza do Ronda Solidarności);
 • ul. Kilińskiego (cała);
 • ul. Teatralna (cała);
 • ul. Miła (cała);
 • Pl. Wolności (wschodnia, południowa i zachodnia pierzeja placu), bez parkingu pod płytą;
 • ul. Zamenhofa (cała);
 • Pl. Piłsudskiego (wschodnia pierzeja);
 • ul. Joselewicza (cała);
 • ul. Sienkiewicza (od mostu na rzece Ochni do ul. Podrzecznej).
Zdjęcie parkingu przy ulicy Miłej

Drugą z nich jest strefa parkingów miejskich Miasta Kutno, której największym jest parking pod płytą Placu Wolności.

Zdjęcie parkingu pod płytą Placu Wolności

Poniżej przedstawiamy wysokość opłat w Strefie Płatnego Parkowania oraz wysokość opłat dodatkowych:

 • za pierwszą godzinę - 2,50 zł;
 • za drugą godzinę - 3,00 zł;
 • za trzecią godzinę - 3,50 zł;
 • za czwartą i każdą następną godzinę - 2,50 zł;
 • miesięczny identyfikator mieszkańca z obszaru Strefy - 30,00 zł;
 • miesięczny identyfikator przedsiębiorcy z obszaru Strefy - 100,00 zł;
 • miesięczny identyfikator ogólnodostępny - 200,00 zł,
 • Opłaty dotyczące miesięcznych identyfikatorów dla posiadaczy Kutnowskiej Karty Mieszkańca z aktywnym pakietem ustala się w wysokości 50% opłat.
 • Za parkowania w Strefie bez uiszczonej opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu postoju wskazanego na bilecie parkingowym (lub w systemie płatności mobilnych) pobiera się następujące opłaty dodatkowe:
  1) w terminie 3 kolejnych dni roboczych po dniu wystawienia wezwania - 30,00 zł;
  2) po 3 dniu roboczym od dnia wystawienia wyzwania - 150,00 zł.

 

Ustala się zerową stawkę opłaty za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania za parkowanie dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne, pogotowie ratunkowe, policja itp.);
2) pojazdów jednośladowych;
3) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”;
4) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach;
5) za pierwsze 2 następujące po sobie godziny parkowania dla pojazdów zasłużonych honorowych dawców krwi 1 stopnia oraz zasłużonych dawców przeszczepu posiadających zameldowanie na terenie Miasta Kutno (uprawnienie dotyczy jednego pojazdu zarejestrowanego w BOSPP i stanowiącego własność lub współwłasność zasłużonego honorowego dawcy krwi lub zasłużonego dawcy przeszczepu).
6) za pierwszą godzinę parkowania dla pojazdów osób posiadających Kutnowską Kartę Mieszkańca z aktywnym pakietem

Ponadto, od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, czyli m.in. pojazdy elektryczne (wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania), o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

Wysokość opłat na parkingach miejskich Miasta Kutno różni się od wysokości opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
 

Stawki obowiązujące na parkingu na Pl. Wolności:

 • w dni robocze:
  a) w godzinach od  8.00 do 18.00:
  - za  pierwszą godzinę parkowania - 2,50 zł,
  - za drugą godzinę - 3,00 zł
  - za trzecią godzinę - 3,50 zł
  - za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 2,50 zł;
 • w godzinach od 18.00 do 8.00 -  1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania;
 • w soboty, niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy - 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania;
 • przez kolejne 30 dni (abonament) z parkingu pod płytą główną  Placu Wolności:
  a) 300,00 zł (liczba abonamentów ograniczona do 30 szt.),
  b) 100,00 zł  dla mieszkańców ul. Zamenhofa, ul. Królewskiej, Placu Piłsudskiego, Placu Wolności oraz mieszkańców budynku przy ul. Podrzecznej 21;
 • wymienione opłaty abonamentowe dla posiadaczy Kutnowskiej Karty Mieszkańca z aktywnym pakietem ustala się w wysokości 50%
 • bez uiszczonej opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu postoju wskazanego na bilecie parkingowym (lub w systemach płatności mobilnych), w przypadku opłaty wniesionej:
  a) w terminie 3 kolejnych dni roboczych po dniu wystawienia wezwania -30,00 zł;
  b) po 3 dniu roboczym od dnia wystawienia wezwania - 150,00 zł.

 

Ustala się zerową stawkę opłaty za korzystanie z parkingów miejskich Miasta Kutno z wyłączeniem parkingu przy ul. Narutowicza 35 dla:
1) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w miejscach do tego celu przeznaczonych;
2) za pierwszą godzinę parkowania dla pojazdów osób posiadających Kutnowską Kartę Mieszkańca z aktywnym pakietem
3) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne, pogotowie ratunkowe, policja itp.);
4) pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Stawki obowiązujące na parkingu ul. Narutowicza 35 (czynne piątek i sobota):

 • 5,00 zł za każdorazowe skorzystanie z parkingu,
 • opłata dodatkowa za brak biletu - 30,00 zł.

 

Operatorem Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingów miejskich Miasta Kutno jest Samorządowa Spółdzielnia Socjalna.

Dane kontaktowe
Biuro: 603-987-746   
Parking Pl. Wolności: 535-555-421
Strefa płatnego parkowania: 535-656-144
Adres e-mail: spoldzielnia [dot] socjalna [dot] kutnoatgmail [dot] com

Mapa parkingów
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf UCHWAŁA NR LXXVI/684/23 RADY MIASTA KUTNO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/21 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania
1.88 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 231/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich Miasta Kutno
357.54 KB Pobierz
pdf UCHWAŁA NR XXXIX/370/21 RADY MIASTA KUTNO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania
3.52 MB Pobierz