Biuletyn Informacji Publicznej

2023

2023

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 22.02.2023r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert z dnia 10 stycznia 2023 roku na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
577.55 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 08/02.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
3.47 MB Pobierz
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 2/2023 PREZYDENTA MIASTA KUTNO z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2023 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2.68 MB Pobierz