Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej
Miejsce
Urząd Miasta Kutna
Status
Aktualne

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.03.2023 roku

 

W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Michał Lickowski zamieszkały w Kutnie.

Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 8 kandydatów, 5 z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu, z pozostałymi trzema kandydatami została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że wybrany kandydat spełnia wymogi formalne konkursu oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a także posiada wiedzę merytoryczną i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań przypisanych do stanowiska Inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Kutno.
  

Kutno, dnia 29.03.2023 roku

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Wyniki naboru na inspektora w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej
181.56 KB Pobierz