Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalny Animator Sportu

Lokalny Animator Sportu

Logo programu

Projekt „Lokalny Animator Sportu” (LAS), realizowany w ramach rządowego programu „Sport wszystkich dzieci”, to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Operatorem projektu, wyłonionym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy.

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie: https://projektorlik.pl/