Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora/Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Podinspektor / Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – PODINSPEKTORA/INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.08.2023 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Anna Rzadkiewicz zamieszkała w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 4 kandydatów,  z których 2 nie spełniło wymagań formalnych konkursu.
Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z dwoma kandydatami, stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wymagane w ogłoszeniu o naborze wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe, które gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata.
 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan informacji o wynikach naboru
150.99 KB Pobierz