Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – podinspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – PODINSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy
–  Podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29.02.2024 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Zofia Wasilewska zamieszkała w Bedlnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 4 kandydatów, z których 1 nie spełnił wymagań formalnych konkursu.
Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z trzema kandydatami, stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wymagane w ogłoszeniu o naborze wykształcenie, a także wiedzę merytoryczną, która gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata. 
    
Dokumenty aplikacyjne osób, które uczestniczyły w naborze można odebrać w pokoju 233 Urzędu Miasta Kutno do dnia 29 marca 2024 roku. Po tym terminie dokumenty zostaną niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan informacji o wynikach naboru
198.03 KB Pobierz