Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Podinspektor w Biurze Sportu i Turystyki
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy –
Podinspektora w Urzędzie Miasta  Kutno

plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –
Podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki
w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8.12.2021 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Katarzyna Kwaśniewska zamieszkała w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 4 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne konkursu.
Jeden z kandydatów nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że wybrany kandydat spełnia wymogi formalne konkursu oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy zgodne z wymaganiami określonymi  w ogłoszeniu o naborze, a także wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu zadań przypisanych do stanowiska Podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Kutno.
  

Kutno, dnia 29.12.2021 roku