Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru
Na stanowisko pracy – Inspektora
w Urzędzie Miasta Kutno
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11.04.2024 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Katarzyna Chodor zamieszkała w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno wpłynęły 3 oferty, 2 z nich nie spełniły wymagań formalnych konkursu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranym kandydatem Komisja stwierdziła, że kandydat spełnił wymagania formalne naboru oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy zgodny 
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a  także wiedzę merytoryczną niezbędną do realizacji zadań przypisanych do stanowiska inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata. 
    

Kutno, dnia 26.04.2024 roku
 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan informacji o wynikach naboru
181.22 KB Pobierz