Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 05.12.2023 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Dorota Traczyk zamieszkała w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno wpłynęło 14 ofert, 8 z nich nie spełniło wymagań formalnych konkursu.
Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z 6 kandydatami, stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wymagane w ogłoszeniu o naborze wykształcenie wyższe, staż pracy, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków  wymaganych na stanowisku Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata. 
    
Dokumenty aplikacyjne osób, które uczestniczyły w naborze można odebrać w pokoju 233 Urzędu Miasta Kutno do dnia 12 stycznia 2024 roku. Po tym terminie dokumenty zostaną niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

Kutno, dnia 21 grudnia 2023 roku

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan informacji o wynikach naboru
202.29 KB Pobierz