Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Inspektor w Biurze Zieleni Miejskiej
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY –INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.01.2023 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Agnieszka Marciniak.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 5 kandydatów, a dwóch z nich spełniło wymogi formalne konkursu.
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę niezbędną do realizacji zadań przypisanych do stanowiska Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata.
 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan informacji o wynikach naboru
145.58 KB Pobierz