Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Podinspektor/inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Status
Aktualne

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – PODINSPEKTORA/INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  
Podinspektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.09.2022 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru nie został wybrany żaden kandydat.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło pięciu kandydatów. Czterech z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że wybrany kandydat spełnił wymogi formalne konkursu oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a także posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do realizacji zadań przypisanych do stanowiska Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kutno. Ostatecznie wybrany kandydat zrezygnował z podjęcia pracy w Urzędzie Miasta Kutno.

Kutno, dnia 12.10.2022 roku