Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy – Inspektora
w Urzędzie Miasta Kutno
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.08.2022 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Sylwia Kajak zamieszkała w Kutnie.

Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 4 kandydatów,            
z których 3 nie spełniło wymagań formalnych konkursu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że wybrany kandydat posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy wymagane w ogłoszeniu o naborze, a także doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata.