Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Inspektor w Biurze Zieleni Miejskiej
Status
Aktualne

 Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy – Inspektora
w Urzędzie Miasta Kutno
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej
w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.05.2022 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Izabela Krzewicka zamieszkała w Kutnie.

Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 4 kandydatów, 2 z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu, a z pozostałymi kandydatami została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że wybrany kandydat spełnia wymogi formalne konkursu oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a także posiada wiedzę niezbędną do realizacji zadań przypisanych do stanowiska Inspektora w Biurze Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Kutno.

Kutno, dnia 09.06.2022 roku